• Anema Salaris & Advies

Anema Salaris & Advies

Anema Salaris & Advies is een dynamisch dienstverlenend bedrijf te Reduzum en Sint Annaparochie, opgericht in 1991. Het bedrijf is een professional op het gebied van alle administratieve personeelsaangelegenheden en in het bijzonder het verzorgen van salarisadministraties voor het Midden- en Kleinbedrijf.

 • Bedrijf: Anema Salaris & Advies
 • Diensten:
  • periodieke verwerking (online) salarisadministratie
  • periodieke verwerking loonopgaves naar de diverse pensioenportalen
  • verwerking digitale afdracht loonheffingen belastingdienst
  • verwerking eindejaar werkzaamheden naar diverse instanties
  • opmaken van loonkostenberekeningen
  • opstellen van arbeidsovereenkomsten
  • Signaleringen op aflopende contracten / schaalverhogingen/Wettelijke minimumlonen
 • Website: http://anemasalaris.nl

Anema Salaris & Advies

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Info over Bedrijf

Over

Anema Salaris & Advies is een dynamisch dienstverlenend bedrijf te Reduzum en Sint Annaparochie, opgericht in 1991. Het bedrijf is een professional op het gebied van alle administratieve personeelsaangelegenheden en in het bijzonder het verzorgen van salarisadministraties voor het Midden- en Kleinbedrijf.

Daarnaast kiezen steeds vaker Administratie- en Accountantskantoren ons als partner. Voor hen is onze salaris-online module zeer geschikt, want met deze manier van salaris verwerken houdt het kantoor de volledige regie over hun cliëntenbestand en beschikt men altijd over de juiste gegevens. Tevens kan dit systeem ook goed worden gebruikt als digitaal archief voor alle salarisdossiers en -formulieren. Via dit salaris online systeem kunnen wij op een moderne manier met iedereen samenwerken.
Naast de periodieke verwerking van de salarissen worden ook alle benodigde aanverwante zaken digitaal afgehandeld bij de desbetreffende instanties, zoals de belastingdienst, pensioen- en verzekeringsportalen.

Onze clienten worden vooraf ingelicht over wijzigingen m.b.t. tot cao-aanpassingen, contractmutaties en alle wetswijzigingen. Verder adviseren wij daar waar mogelijk over contracten en andere direct aangaande salariszaken.

Kortom wij leveren maatwerk binnen ons vakgebied.

Onze motto is nog steeds: “Anema Salaris & Advies, een Zorg Minder !! ”

Een greep uit onze dienstverlening

 • periodieke verwerking (online) salarisadministratie
 • periodieke verwerking loonopgaves naar de diverse pensioenportalen
 • verwerking digitale afdracht loonheffingen belastingdienst
 • verwerking eindejaar werkzaamheden naar diverse instanties
 • opmaken van loonkostenberekeningen
 • opstellen van arbeidsovereenkomsten
 • Signaleringen op aflopende contracten / schaalverhogingen/Wettelijke minimumlonen

Personeel en Salaris Online

Alle mutaties en gegevens online in de Cloud ? Dat is geen probleem.
U kunt op elk moment inloggen op ons Personeel en Salaris online portaal.
Hier kunt u uw eigen HR of salarisdocumenten als personeelsdossier beheren.

Kortom: Een dienstverlening naar uw wens.

Wij kunnen ons voorstellen dat u meer informatie wenst. Belt u ons gerust voor het maken van een afspraak.

Anema Salaris & Advies

Master Gorterstrjitte 7C
9008 TB Reduzum

Op afspraak:
Statenweg 11
9076 DR St. Annaparochie

Tel 0566 60 21 01
Fax 0566 60 25 51
E-mail info@anemasalaris.nl